Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya kavramı artık dilimize tamamen oturdu ve zihinlerde de genel olarak şekillenmiş durumda. Artık sosyal medya denilince pek çok kişi düzgün bir tanım yapamasa da yaklaşık olarak birşeyler söyleyebiliyor. Bunun ötesinde artık kişiler ve kurumlar sosyal medyanın önemini biliyor ve aktif olarak kullanıyor.

Sosyal Medya Nedir?
Sosyal Medya, kullanıcıların internette aradığı ve kullandığı içeriği gene kendilerinin ürettiği bir platformdur. İnteraktif iletişim aracı ve bilgi kaynağıdır. Sosyal Medya kavramını daha net anlayabilmek için nasıl ortaya çıktığını bilmek gerekir.

Sosyal Medya’nın Ortaya Çıkışı
İnternet ağının kişisel kullanıma uygun hale getirilip bir iletişim kanalı olmasıyla kullanıcılar aradıkları bilgiyi internet sitelerinden elde etmeye başladılar. Fakat ilk dönemlerde internet siteleri sayısı oldukça az, içeriği de son derece zayıftı. İnternet sitesi olmayanların ise herhangi bir şekilde internet ortamına içerik eklemesi söz konusu değildi. Daha sonraları kullanıcılar internet sitelerindeki içeriklere yorum olarak katkıda bulunabilmesiyle sosyal medya kavramına geçişinin ilk adımları atılırken blog siteleri, sözlük siteleri ve Wikipedia ile sosyal medya ortaya çıktı.

Blog Siteleri (Kullanıcıların İçerik Üretmesi)
Sözlük siteleriyle, Blogger ve LiveJournal gibi blog servislerinin ortaya çıkması ile sosyal medyanın tabanı oluşmuş oldu. Artık kullanıcılar herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan bilgi ve deneyimlerini internet ortamına rahatça aktarabilir hale gelmişti. Blog siteleri sosyal medyanın ilk gerçek mecralarıdır.

Sosyal İmleme (Seçilmiş Bilgi Paylaşımı)
Blog sitelerinin yaygınlaşması ile internetteki içerik genişliği son derece üst seviyelere çıktı. Blog sitelerinin sayısının yüzbinlerle ifade edilir hale gelmesiyle birçok sosyal imleme sitesi ortaya çıktı. Sosyal imleme siteleri ile kullanıcıların internette gördüğü kaliteli içerikleri diğer sitelerden ayırt edebilmesine olanak sağladı.

Facebook (Yaygınlaşma ve Hızlı Bilgi Paylaşımı)
Öncesinde benzer pek çok site varken gerçek kişilerin kendi isimleriyle yer aldığı Facebook gerçek yaşam ile sanal yaşamı birleştirdi. Hızla büyüyen Facebook en büyük Sosyal Paylaşım Merkezi haline geldi. Artık internetteki bilgi paylaşımının çok büyük bir kısmı Facebook üzerinden aktarılıyordu. Facebook internetteki bilginin çok hızlı bir şekilde tüketilebiliyor olmasını sağladı ve kullanılıyor olması içerik üretimini de çok üst seviyelere çıkardı. Artık 7’den 70’e herkes kendi cümlelerini, tecrübelerini, düşüncelerini Facebook ile ortaya dökebiliyordu.

Twitter (Gerçek Zamanlı İletişim – Mobil Dönem)
İlk bakışta pek çok kişinin anlam veremediği Twitter, bilgi paylaşım hızını olabileceği en üst seviyeye çıkardı. 3G bağlantısının hizmete girdiği her ülkede Twitter hızla yükseldi. Artık insanlar her türlü bilgiyi anlık olarak internet ortamında paylaşıyor ve anında yayılıyordu. Twitter bilginin anlık olarak yayılabilmesine ve ayrışabilir olmasına olanak sağlayarak şu andaki sosyal medyanın son halkasını tamamlamış oldu.

Sosyal Medya vs Geleneksel Medya
Şu günlerde her ne kadar iki zıt kavram gibi sunulsa ve kıyaslamalar yapılsa daSosyal Medya ile Geleneksel Medya birbirinin etkisini azaltıcı platformlar değildir. Sosyal medya geleneksel medya ile birlikte günümüz teknolojisinin bize sunduğu en kaliteli medya halidir. Bu iki kavramın sürekli kıyaslanıyor olmasının sebebi geleneksek medyayı elinde tutan medya sahiplerinin sosyal medyaya adapte olamaması ve kontrolü tutan ellerin değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medya geleneksel medyayı tamamlamakta ve bir üst seviyeye taşımaktadır.

Sosyal Medya’nın Geleceği
Sosyal medya hala gelişen ve hızla büyüyen bir platformdur. Facebook ve Twitter ekseninde dönse de çok geniş çaplı ve değişik platformları içinde barındırmaktadır. Bir sonraki adım daha önceki kullanıcı davranışlarının takip edilerek, kullanıcının alışkanlıkları yönünde, aranılan bilginin en doğru şekilde sunulduğu Semantik Web kavramının her alana yayılmasıyla olacak diye tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yakın zaman diliminde nasıl şekillenceğini görüyor olacağız, görüyoruz…Bir cevap yazın